home | Legionella | Controle Terugstroombeveiligingen (Keerkleppen)

Controle Terugstroombeveiligingen (Keerkleppen)

Een belangrijke maatregel die in elk legionella-beheersplan voorkomt is de jaarlijkse controle van de aanwezige terugstroombeveiligingen. Deze beveiligingen zorgen er onder andere voor dat  risicovol water wat lang heeft stilgestaan niet in contact komt met het overig drinkwater in de installatie. Denk bijvoorbeeld aan brandslanghaspels.

 

Deze controle is een tijdrovende bezigheid waarbij vaak specialistische apparatuur nodig is. Wij kunnen u deze controle uit handen nemen en er voor zorgen dat de beveiligingen jaarlijks op een vast moment worden gecontroleerd. Ook wordt het logboek bijgewerkt, ontvangt u een rapportage en een advies over eventuele vervanging van beveiligingen.

 

Print