home | Veilig & Gezond Wonen en Werken

Veilig & Gezond Wonen en Werken

Het VGW-certificaat (Veilig & Gezond Wonen en Werken) is een garantie dat de gas-, water- en elektrische installatie in de woning of gebouw aan de eisen voldoet. Bij elke goedgekeurde woning ontvangt u, op verzoek, een KIWA-certificaat.

Wij keuren woningen en gebouwen periodiek of bij een mutatie. Binnen 24 uur ontvangt u het keuringsrapport in uw mailbox. In de rapportage staan de eventuele tekortkomingen vermeld. Nadat deze verholpen zijn, voeren wij een herinspectie uit en ontvangt u alsnog VGW-certificaat waarmee u aantoont dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

Bekijk video over VGW keurmerk op YouTube >>

Enkele voorbeelden van keuringen en inspecties:

•    Gasinstallatie
•    Waterinstallatie
•    Elektrische installatie
•    Brandveiligheid
•    Energie Prestatie Advies
•    Nul-meting woning
•    Ventilatie/WTW-systeem
•    Bouwkundige opname
•    CV-boiler controle
•    Politie Keurmerk Veilig Wonen
•    Legionellapreventie

De experts van CAG AMned kunnen onafhankelijk keuringen en inspecties uitvoeren op al uw installaties. Dit varieert van brandblusmiddelen tot keerkleppen en dat in een diversiteit aan gebouwen. Denkt u ook aan nieuwe installaties die volgens de NEN 1010 voor ingebruikname geïnspecteerd worden. Uiteraard volgt CAG AMned de voorschriften van NEN 3140 voor periodieke inspecties.

Belt u ons gerust voor meer informatie of over de mogelijkheden in uw situatie. U kunt ons bereiken op 088- 800 1500 of per e-mail info@cagamned.nl

 

Print