home | Legionella
Legionella

Legionella

Besmetting met de Legionella bacterie kan de veteranenziekte tot gevolg hebben. Door het inademen van een heel fijne waternevel waarin de bacterie aanwezig is, vindt de besmetting plaats. Vanwege de grote risico's op besmetting zijn sinds 2004 de Legionellaverplichtingen in het Drinkwaterbesluit opgenomen. Hierin staan wettelijke bepaling ten aanzien van het beheer van waterleidingsystemen.

Dit geeft al aan hoe belangrijk een goed inzicht in die waterhuishouding is. Voor gebouwen waar een hoogrisicokwalificatie op rust, geldt dan ook een periodieke meetverplichting. Maar ook voor gebouwen waar het risico minder groot is, is een regelmatig onderzoek naar de aanwezigheid van de Legionella bacterie, zeker geen overbodige luxe.

Na de inspectie en de risicoanalyse wordt er vaak, soms verplicht, een beheersplan opgesteld. Omdat het uitvoeren van beheersmaatregelen toch best een tijdrovende kwestie is, is het raadzaam dat beheer aan CAG AMned over te laten. Wij hebben de kennis en de specialisten in huis om de activiteiten die binnen het beheersplan vallen, deskundig uit te voeren. Die combinatie van zekerheid en veiligheid spreekt veel van onze opdrachtgevers aan.Print