home | Binnenmilieu | Gebouwonderzoek
Gebouwonderzoek

Gebouwonderzoek

Wat kan aanleiding zijn tot een gebouwspecifiek onderzoek? De vermoedelijke aanwezigheid van fijnstof, ozon of asbest bijvoorbeeld. Of schadelijke dampen, zoals ozon, afkomstig van printers in een slecht geventileerde ruimte. Maar ook het bepalen van de gewenste capaciteit van bepaalde installaties kan een reden zijn om over te gaan tot een dergelijke inspectie. 

Geen twee gebouwen zijn hetzelfde. Daarom vraagt een onderzoek van een gebouw om een ‘custom made’ benadering: meten op maat. Van een gebouw worden eerst alle karakteristieken overzichtelijk in kaart gebracht. Of als er deugdelijk tekenwerk is, grondig bestudeerd. Hoe is de constructie? Welke materialen zijn gebruikt? Wat is de exacte ligging en hoe wordt het klimaat beheerst?

Als die inventarisatie compleet is, wordt een onderzoeksvoorstel gedaan dat geheel op dat specifieke gebouw is gericht. Het onderzoek omvat een gas- en stofonderzoek, emissiemetingen, technische inspecties van ruimtes en installaties en video-inspecties van luchtkanalen. Uiteraard wordt ook een gebouwspecifiek onderzoek afgesloten duidelijk adviesrapport.

Print