home | Legionella | CAG Legio Zeker®

CAG Legio Zeker®

Als eigenaar of beheerder van een gebouw waarin water wordt gebruikt, heeft u een wettelijke zorgplicht ten aanzien van een beheersplan Legionella. Daarnaast hebben werkgevers die verplichting indien er water professioneel gebruikt wordt.

Om zo'n beheersplan goed uit te voeren, moet u daaraan een aantal uren per week of maand besteden. Het meten van de temperatuur op verschillende plekken, het spoelen van leidingen... zomaar een paar onderdelen uit dat beheersplan. Kortom, werkzaamheden waar u waarschijnlijk niet op zit te wachten.

Wij nemen deze zaken graag uit uw handen. Voor onze specialisten zijn de genoemde werkzaamheden gesneden koek. Zij gaan immers dagelijks aan de slag met bemonsteringen en andere beheersmaatregelen.

Daarom is het verstandig een Legio Zeker Service overeenkomst af te sluiten. Zaken als spuien van boilers, spoelen van leidingen, temperatuurmetingen en bijwerken van het logboek zijn hierin standaard opgenomen. Maar wel afgestemd op uw specifieke situatie.

Print