home | Over ons | Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging

CAG AMned is ISO 9001, VCA, BRL6010, BRL9500 gecertificeerd. Sinds 2011 is het wettelijk verplicht dat risico-analyses en beheersplannen, in het kader van legionellapreventie, worden opgesteld door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn volgens de Nationale Beoordelings-richtlijn BRL 6010.

Daarnaast is CAG AMned lid van ISIAQ, VLA Binnenmilieu Advies, VBOI en de TVVL. Die laatste is een vereniging van ondernemingen die zich toeleggen op de ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden voorzieningen en de invloed hiervan op de mens en zijn/haar functioneren. VLA Binnenmilieu Advies richt zich op het verbeteren van het binnenklimaat in kantoor- en bedrijfsgebouwen. ISIAQ is een internationale, onafhankelijke, multidisciplinaire, wetenschappelijke non-profit organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van een gezond, behaaglijk en productief binnenmilieu.

Print