C A G Service overeenkomst

home | Nieuwsberichten

Veel campings doen te weinig tegen legionella

geplaatst op: 20 Apr, 2017

DEN HAAG - Ongeveer de helft van de Nederlandse campings doet te weinig om te voorkomen dat drinkwater besmet raakt met de legionellabacterie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat daarom scherper controleren. Legionella kan bij inademing griepachtige verschijnselen veroorzaken. De bacterie kan daarnaast leiden tot de potentieel dodelijke veteranenziekte.

Dat bij veel campings de preventie niet op orde is, baseert de ILT op gegevens van drinkwaterbedrijven. Zij houden de kwaliteit van het water op campings in de gaten door monsters te nemen en te analyseren. Het is overigens niet zo dat bij de campings die te weinig voorzorgsmaatregelen nemen daadwerkelijk uitbraken zijn geweest. Het risico daarop is wel groter dan bij bedrijven die zich wel aan de voorschriften houden.

Om legionella te voorkomen en in de kiem te smoren, moeten de campinghouders onder meer watermonsters laten nemen, de temperatuur goed in de gaten houden en leidingen spoelen.

Campinguitbaters moeten binnenkort in een vragenlijst aangeven welke maatregelen zij al hebben genomen.

Wilt u meer informatie over legionellapreventie, legionellaveilige douchekoppen of heeft u andere vragen? U kunt ons telefonisch bereiken op 088- 8001500 of stuur een e-mail aan info@cagamned.nl.

(Bron: www.telegraaf.nl)

« bekijk alle nieuwsberichten
Print