home | Branches | Kantoren
Kantoren

Kantoren

Door het creëren van een gezond binnenmilieu, creëert u eveneens een productiever werkomgeving. Onderzoek heeft uitgewezen dat medewerkers in een gezond binnenmilieu 10 tot 15 procent productiever zijn. En het zal voor u geen verrassing zijn dat een frisse werkplek ook bijdraagt aan een betere werksfeer en minder ziekteverzuim.

Daarom is het van belang dat een kantoor- of bedrijfsruimte regelmatig wordt gecontroleerd. Omdat CAG AMned werkt via het VLA Meetprotocol ‘Luchtmetingen Micro-organismen’ krijgt de klant meer inzicht in de gevolgde werkwijze en zijn de stappen in die werkwijze duidelijk vastgelegd.

CAG AMned gaat in haar traject naar een gezonde(re) werkomgeving uit van twee zaken: de luchtkwaliteit en de kwaliteit van de technische installaties. Want die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen door de kwaliteit van de lucht te meten én de technische staat van het ventilatiesysteem te beoordelen, kan een goede rapportage worden opgesteld. Aan de hand waarvan de luchtkwaliteit in optimale staat kan worden gebracht en een gezonde werkplek voor u en uw medewerkers kan worden gerealiseerd.

Print