home | Legionella | CAG Legio Zeker® | CAG Water Zeker®
CAG Water Zeker®

CAG Water Zeker®

Vanuit het Waterleidingbesluit geldt de verplichting om halfjaarlijks zogeheten hoogrisico-objecten op Legionella te bemonsteren.

Laagrisico-objecten wordt aanbevolen dezelfde norm te hanteren. Dit geldt ook voor proceswater.

In de Water Zeker Service overeenkomst is een vast aantal steekproeven in verhouding tot het aantal tappunten opgenomen. Zo ontstaat een helder beeld van de specifieke situatie en kunnen afwijkingen snel worden gesignaleerd. De monstername wordt gevolgd door een analyse op de afgesproken parameters. Bijvoorbeeld legionella en serotypering in drinkwater of legionella, kiemgetal en geleidbaarheid in proceswater. Ook zijn de planning, temperatuurmeting en rapportage onderdeel van het contract.

Print