home | Legionella | Risico-analyse en beheersplan (BRL6010)

Risico-analyse en beheersplan (BRL6010)

De risicoanalyse is feitelijk de ‘nulmeting' in het object. Hierin worden de risico's per onderdeel beschreven. Tevens zijn hier de benodigde technische aanpassingen en de periodiek uit te voeren beheersmaatregelen opgenomen.

Een goede risicoanalyse vormt de fundering voor een legionella-veilig beheer van het object.

Het beheersplan is het kwaliteitssysteem dat er voor zorgt dat risico's in de toekomst zoveel mogelijk beperkt worden. Het beschrijft ondermeer wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook geeft het aan wie wanneer beheersmaatregelen moet uitvoeren.

CAG AMned streeft er naar om het beheersplan zo eenvoudig mogelijk vorm te geven zodat het voor iedereen duidelijk is wat wanneer moet gebeuren. Het ‘ingebouwde' logboek zorgt er voor dat u altijd snel inzichtelijk kunt maken dat u aan uw legionella-verplichting heeft voldaan.

Print