home | Branches
Branches

Branches

CAG AMned onderzoekt vrijwel alle parameters die invloed hebben op het klimaat, comfort en gezondheid binnen gebouwen. Onze dienstverlening is echter altijd ‘custom-made’ . Afhankelijk van uw onderzoeksvraag zullen wij een gefundeerd en zinvolle onderzoeksopzet maken.

In de hotelbranche is de vraag naar legionellabeheersing of voedselveiligheid eerder aan de orde dan in de industrie. In de industrie zullen daarentegen eerder vragen over gevaarlijke stoffen beantwoord moeten worden. Zo kent elke branche haar eigen aandachtspunten.

Via de branche-links komt u er meer over te weten.

Print