home | Branches | Hotels & Recreatie
Hotels & Recreatie

Hotels & Recreatie

In de leisure branche is gelukkig veel geregeld op het gebied van veiligheid. Dit geldt voor brandvoorzieningen maar ook voor legionellabeheersing en voedselveiligheid. De gehele branche valt voor deze parameters onder de categorie ‘hoogrisico'.

Voor legionella betekent dit de volgende verplichtingen.

1. De uitvoering van een risicoanalyse op het drinkwatersysteem
2. Het hanteren van een beheersplan Legionella
3. Halfjaarlijkse monstername

CAG AMned kan deze werkzaamheden, inclusief het jaarlijks controleren van beveiligingen (keerkleppen), voor u uitvoeren. Daarnaast bieden wij via ons uniek 3-talige certificaat een mogelijkheid om uw inspanningen op een positieve manier te communiceren met uw gasten.

Als het om voedselveiligheid gaat bieden wij u hygiëne checks, audits en trainingen. Microbiologische monsternames vormen daar een vast onderdeel van.

Print