home | Branches | Industrie
Industrie

Industrie

De dienstverlening van CAG AMned binnen de industrie is even gevarieerd als de branche zelf. Veel van onze activiteiten hebben uiteraard met arbeidshygiëne te maken. Dit kan gaan om chemische stoffen, microbiologische agentia (levende micro-organismen maar ook bijvoorbeeld endotoxinen) en fysische factoren zoals de klimaatbeheersing, tocht en geluid. Daarnaast worden metingen in kantoorruimten uitgevoerd en legionella-bemonsteringen uitgevoerd.

Metingen in het kader van de arbeidshygiëne worden uitgevoerd op verzoek van de ARBOdienst maar telkens vaker door de industrie zelf. De metingen en onderzoeken van mogelijk gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd, nadat wij hebben gescreend of er (internationale) richtwaarden beschikbaar zijn. Onderzoek zonder referentiekader achten wij niet zinvol. Immers: de interpretatie van de gevonden waarde kan dan niet plaatsvinden. En dat past niet in onze visie om u als klant juist en relevant van dienst te zijn.

Print