home | Branches | Onderwijs
Onderwijs

Onderwijs

In veel schoolgebouwen in Nederland is de luchtkwaliteit niet in orde. Dat blijkt uit het aantal klachten afkomstig van leerlingen. Zij ervaren concentratieproblemen door hoofdpijn en branderige ogen. Soms zelfs met astmatische klachten of ziekteverzuim als gevolg. Een van de oorzaken kan de hoeveelheid CO2 in de klaslokalen zijn. Maar vaak is er meer aan de hand. Dus de oorzaak van deze problemen goed in kaart brengen vraagt een grote mate van deskundigheid.

Soms is ‘meer ventileren’ alleen niet genoeg. Een grondige analyse van de luchthoeveelheid, ventilatiecapaciteit, temperatuur en relatieve vochtigheid brengt de oplossing vaak al dichterbij. Daarnaast kan de ook de staat van het gehele schoolgebouw van invloed zijn op de situatie. Ook daarin kan CAG AMned een heldere, adviserende rol spelen.

Print